Wednesday, 04 October, 2023

Thông Tin Điện Thoại

Review, đánh giá, tư vấn chọn điện thoại và thiết kế điện thoại mới nhất

Giá điện thoại cũ

  • Home
  • Giá điện thoại cũ

Điện thoại Giá điện thoại cũ mới nhất

Logo Giá điện thoại cũ
Giá điện thoại cũ

Thông tin điện thoại

Giá điện thoại cũ

Giá Iphone 13 Mini 256Gb Xanh Lá cũ bao nhiêu tiền, có nên mua không?

Bạn đang muốn mua điện thoại Iphone 13 Mini 256Gb Xanh Lá cũ giá rẻ và đang muốn đánh giá xem có đáng mua Iphone 13 Mini 256Gb Xanh Lá cũ lúc này với giá tốt không? Đây là một chiếc điện thoại do hãng sản xuất , với các thông số chính như: Iphone 13 Mini 256Gb Xanh Lá có kích thước màn hình là 5.4″ – Tần số quét 60 Hz. Iphone 13 Mini 256Gb Xanh Lá có bộ nhớ RAM là 4 GB. Iphone 13 Mini 256Gb Xanh Lá có bộ nhớ trong là 256 GB. Iphone 13 Mini 256Gb Xanh Lá có khe cắm thẻ sim loại 1 Nano SIM & 1 eSIM. Iphone 13 Mini 256Gb Xanh Lá có dung lượng PIN là .

read more
Giá điện thoại cũ

Giá Iphone 12 Pro Max 256 Gb (Bạc) cũ bao nhiêu tiền, có nên mua không?

Bạn đang muốn mua điện thoại Iphone 12 Pro Max 256 Gb (Bạc) cũ giá rẻ và đang muốn đánh giá xem có đáng mua Iphone 12 Pro Max 256 Gb (Bạc) cũ lúc này với giá tốt không? Đây là một chiếc điện thoại do hãng sản xuất , với các thông số chính như: Iphone 12 Pro Max 256 Gb (Bạc) có kích thước màn hình là Dài 160.8 mm – Ngang 78.1 mm – Dày 7.4 mm. Iphone 12 Pro Max 256 Gb (Bạc) có bộ nhớ RAM là 6 GB. Iphone 12 Pro Max 256 Gb (Bạc) có bộ nhớ trong là 256 GB. Iphone 12 Pro Max 256 Gb (Bạc) có khe cắm thẻ sim loại 2 nano-SIM. Iphone 12 Pro Max 256 Gb (Bạc) có dung lượng PIN là -.

read more
Giá điện thoại cũ

Giá Iphone 13 Mini 512Gb Xanh Lá cũ bao nhiêu tiền, có nên mua không?

Bạn đang muốn mua điện thoại Iphone 13 Mini 512Gb Xanh Lá cũ giá rẻ và đang muốn đánh giá xem có đáng mua Iphone 13 Mini 512Gb Xanh Lá cũ lúc này với giá tốt không? Đây là một chiếc điện thoại do hãng sản xuất , với các thông số chính như: Iphone 13 Mini 512Gb Xanh Lá có kích thước màn hình là 5.4″ – Tần số quét 60 Hz. Iphone 13 Mini 512Gb Xanh Lá có bộ nhớ RAM là 4 GB. Iphone 13 Mini 512Gb Xanh Lá có bộ nhớ trong là 512 GB. Iphone 13 Mini 512Gb Xanh Lá có khe cắm thẻ sim loại 1 Nano SIM & 1 eSIM. Iphone 13 Mini 512Gb Xanh Lá có dung lượng PIN là .

read more
Giá điện thoại cũ

Giá Iphone 12 Pro Max 256 Gb (Xám Đen) cũ bao nhiêu tiền, có nên mua không?

Bạn đang muốn mua điện thoại Iphone 12 Pro Max 256 Gb (Xám Đen) cũ giá rẻ và đang muốn đánh giá xem có đáng mua Iphone 12 Pro Max 256 Gb (Xám Đen) cũ lúc này với giá tốt không? Đây là một chiếc điện thoại do hãng sản xuất , với các thông số chính như: Iphone 12 Pro Max 256 Gb (Xám Đen) có kích thước màn hình là Dài 160.8 mm – Ngang 78.1 mm – Dày 7.4 mm. Iphone 12 Pro Max 256 Gb (Xám Đen) có bộ nhớ RAM là 6 GB. Iphone 12 Pro Max 256 Gb (Xám Đen) có bộ nhớ trong là 256 GB. Iphone 12 Pro Max 256 Gb (Xám Đen) có khe cắm thẻ sim loại 2 nano-SIM. Iphone 12 Pro Max 256 Gb (Xám Đen) có dung lượng PIN là -.

read more
Giá điện thoại cũ

Giá Iphone Se 3 (2022) 128Gb cũ bao nhiêu tiền, có nên mua không?

Bạn đang muốn mua điện thoại Iphone Se 3 (2022) 128Gb cũ giá rẻ và đang muốn đánh giá xem có đáng mua Iphone Se 3 (2022) 128Gb cũ lúc này với giá tốt không? Đây là một chiếc điện thoại do hãng sản xuất , với các thông số chính như: Iphone Se 3 (2022) 128Gb có kích thước màn hình là 4.7″ – Tần số quét 60Hz. Iphone Se 3 (2022) 128Gb có bộ nhớ RAM là 3 GB. Iphone Se 3 (2022) 128Gb có bộ nhớ trong là 128 GB. Iphone Se 3 (2022) 128Gb có khe cắm thẻ sim loại 2 SIM (1 nano SIM + 1 eSIM). Iphone Se 3 (2022) 128Gb có dung lượng PIN là .

read more
Giá điện thoại cũ

Giá Iphone 12 Pro Max 128 Gb (Xanh Dương) cũ bao nhiêu tiền, có nên mua không?

Bạn đang muốn mua điện thoại Iphone 12 Pro Max 128 Gb (Xanh Dương) cũ giá rẻ và đang muốn đánh giá xem có đáng mua Iphone 12 Pro Max 128 Gb (Xanh Dương) cũ lúc này với giá tốt không? Đây là một chiếc điện thoại do hãng sản xuất , với các thông số chính như: Iphone 12 Pro Max 128 Gb (Xanh Dương) có kích thước màn hình là Dài 160.8 mm – Ngang 78.1 mm – Dày 7.4 mm. Iphone 12 Pro Max 128 Gb (Xanh Dương) có bộ nhớ RAM là 6 GB. Iphone 12 Pro Max 128 Gb (Xanh Dương) có bộ nhớ trong là 128 GB. Iphone 12 Pro Max 128 Gb (Xanh Dương) có khe cắm thẻ sim loại 2 nano-SIM. Iphone 12 Pro Max 128 Gb (Xanh Dương) có dung lượng PIN là -.

read more
Giá điện thoại cũ

Giá Iphone 13 Mini 256Gb cũ bao nhiêu tiền, có nên mua không?

Bạn đang muốn mua điện thoại Iphone 13 Mini 256Gb cũ giá rẻ và đang muốn đánh giá xem có đáng mua Iphone 13 Mini 256Gb cũ lúc này với giá tốt không? Đây là một chiếc điện thoại do hãng sản xuất , với các thông số chính như: Iphone 13 Mini 256Gb có kích thước màn hình là 5.4″ – Tần số quét 60 Hz. Iphone 13 Mini 256Gb có bộ nhớ RAM là 4 GB. Iphone 13 Mini 256Gb có bộ nhớ trong là 256 GB. Iphone 13 Mini 256Gb có khe cắm thẻ sim loại 1 Nano SIM & 1 eSIM. Iphone 13 Mini 256Gb có dung lượng PIN là .

read more
Giá điện thoại cũ

Giá Iphone 12 Pro Max 128 Gb (Vàng Đông) cũ bao nhiêu tiền, có nên mua không?

Bạn đang muốn mua điện thoại Iphone 12 Pro Max 128 Gb (Vàng Đông) cũ giá rẻ và đang muốn đánh giá xem có đáng mua Iphone 12 Pro Max 128 Gb (Vàng Đông) cũ lúc này với giá tốt không? Đây là một chiếc điện thoại do hãng sản xuất , với các thông số chính như: Iphone 12 Pro Max 128 Gb (Vàng Đông) có kích thước màn hình là Dài 160.8 mm – Ngang 78.1 mm – Dày 7.4 mm. Iphone 12 Pro Max 128 Gb (Vàng Đông) có bộ nhớ RAM là 6 GB. Iphone 12 Pro Max 128 Gb (Vàng Đông) có bộ nhớ trong là 128 GB. Iphone 12 Pro Max 128 Gb (Vàng Đông) có khe cắm thẻ sim loại 2 nano-SIM. Iphone 12 Pro Max 128 Gb (Vàng Đông) có dung lượng PIN là -.

read more
Giá điện thoại cũ

Giá Iphone 13 Mini 512Gb cũ bao nhiêu tiền, có nên mua không?

Bạn đang muốn mua điện thoại Iphone 13 Mini 512Gb cũ giá rẻ và đang muốn đánh giá xem có đáng mua Iphone 13 Mini 512Gb cũ lúc này với giá tốt không? Đây là một chiếc điện thoại do hãng sản xuất , với các thông số chính như: Iphone 13 Mini 512Gb có kích thước màn hình là 5.4″ – Tần số quét 60 Hz. Iphone 13 Mini 512Gb có bộ nhớ RAM là 4 GB. Iphone 13 Mini 512Gb có bộ nhớ trong là 512 GB. Iphone 13 Mini 512Gb có khe cắm thẻ sim loại 1 Nano SIM & 1 eSIM. Iphone 13 Mini 512Gb có dung lượng PIN là .

read more
Giá điện thoại cũ

Giá Iphone 12 Pro Max 128 Gb (Bạc) cũ bao nhiêu tiền, có nên mua không?

Bạn đang muốn mua điện thoại Iphone 12 Pro Max 128 Gb (Bạc) cũ giá rẻ và đang muốn đánh giá xem có đáng mua Iphone 12 Pro Max 128 Gb (Bạc) cũ lúc này với giá tốt không? Đây là một chiếc điện thoại do hãng sản xuất , với các thông số chính như: Iphone 12 Pro Max 128 Gb (Bạc) có kích thước màn hình là Dài 160.8 mm – Ngang 78.1 mm – Dày 7.4 mm. Iphone 12 Pro Max 128 Gb (Bạc) có bộ nhớ RAM là 6 GB. Iphone 12 Pro Max 128 Gb (Bạc) có bộ nhớ trong là 128 GB. Iphone 12 Pro Max 128 Gb (Bạc) có khe cắm thẻ sim loại 2 nano-SIM. Iphone 12 Pro Max 128 Gb (Bạc) có dung lượng PIN là -.

read more